Gizlilik Bildirimi

  •  5.03.2014
  •  

Kişisel Bilgileriniz Bizimle Güvendedir

Tüm yürürlükteki gizlilik ve veri koruma kanunlarına uymak dilaykozmetik.com politikasıdır. Bu taahhüt, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve bizimle kişisel bilgilerini paylaşan başkalarının güvenini kazanmak ve korumak konusunda verdiğimiz değeri yansıtmaktadır.

İşbu Küresel İnternet Gizlilik Politikası (bu “Politika”) Dilay Kozmetik Online Alışveriş Sitesi üzerinden kişisel bilgileri topladığımızda https://www.dilaykozmetik.com ’un sizin mahremiyetinizi nasıl koruduğunu açıklamaktadır. “Kişisel bilgi” terimi sizi tek başına ya da bizde mevcut olan bilgilerle kişisel olarak sizi tanımlayan bilgi anlamına gelmektedir.

Dilay Kozmetik kişisel bilgilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için makul korumalar sağlamaktadır. Örneğin; kişisel bilgileri İnternet bilgileri iletmek için (güvenlik soket katmanı) secure socket layer (SSL) kullanmaktayız. Kişisel bilgilerinizin yetkisiz açıklama, yanlış kullanım ya da değiştirilmesine karşı korumaya yardımcı olması için sürekli güvenlik tedbirleri almakta ve yazılımlarımızı en güncel ve yüksek kalitede sistemlerle korumaktayız. Norton Safe Web taramasından "güvenliraporunu aldığını sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Evet Dilay Kozmetik Resmi Web Sitesi olan dilaykozmetik.com bütün güvenlik tehditlerinden 0 sonucuyla, "güvenli bir web sitesi" derecesini almış bulunmakta. Raporu görmek için tıklayınız

https://www.dilaykozmetik.com İnternet Sitesi Dilay Kozmetik tarafından işletilmeyen İnternet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar, bir hizmet olarak sağlanmaktadır ve bu sitelerin faaliyetleri ya da içeriği ile ilgili hiçbir onay ya da işletmecileri ile ilgili hiçbir ilişkiyi ima etmemekteyiz. Dilay Kozmetik bu İnternet sitelerini kontrol etmemektedir ve içerik, güvenlik ya da gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Ziyaret ettiğiniz web sitelerimizde yayınlanan gizlilik politikasını siteyi kullanmadan ya da kişisel bilgiler vermeden önce incelemenizi önermekteyiz.

GÜVENLİK, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Dilay Kozmetik Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi 'ne (Dilay Kozmetik) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Dilay Kozmetik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Dilay Kozmetik işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

• Dilay Kozmetik’ in kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir? Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

• Dilay Kozmetik kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor? Kişisel verileriniz, Dilay Kozmetik tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, mağazalarımız, çağrı merkezimiz, mağazalarımızda bulunan müşteri hizmetleri birimleri, web sitesi, sosyal medya mecraları, sadakat programlarımıza başvurular gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca toplanmakta ve işlenmektedir. Dilay Kozmetik’ e ait olan https://www.dilaykozmetik.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir.

Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.  https://www.dilaykozmetik.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. 

https://www.dilaykozmetik.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. 

https://www.dilaykozmetik.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

https://www.dilaykozmetik.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

https://www.dilaykozmetik.com mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

• Dilay Kozmetik kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor? Dilay Kozmetik, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, yasal zorunluluklar halinde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.  

Kişisel verilerinizi şu amaçlarla kullanmaktayız:

• web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

• iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

• elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında muhasebesel işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

• mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

• kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

• müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, onayları dahilinde kampanyaları aktarmak,

• müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

• anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

• hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

• yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

• Dilay Kozmetik kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Verilerinizi işlerken:

• Verilerin belirli kapsamda olması,

• Yapılan işlemlerin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,

• Yapılan işlemlerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluğu,

• Verilerin toplandığı veya işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,

• Güncel verilerle yapılması,

• Verilerin işlendikleri amaç için gerekli süre boyunca muhafaza edilmesi, ilkelerini gözetmekteyiz.

Dilay Kozmetik ile paylaşılan kişisel veriler, Dilay Kozmetik gözetimi ve kontrolü altındadır. Dilay Kozmetik, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

Dilay Kozmetik, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.  

• Dilay Kozmetik kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?  

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve müşterimizin açık onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.   Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.  

Kişisel verileriniz Dilay Kozmetik, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize izinleri dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.  

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninin 4 numaralı paragrafında belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Dilay Kozmetik sorumlu olmadığını beyan eder.    

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?   KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;  

1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,  

1. b) işlenmişse bilgi talep etme,  

1. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

3. d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,  

1. e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,  

7. f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,  

3. g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,  

1. h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

1. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.  

• Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim? KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Dilay Kozmetik’ in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi, yapılan bir değişikliğin duyurulacağını size bildirmek isteriz.

• Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim? KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Dilay Kozmetik’ in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Dilay Kozmetik’ in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Dilay Kozmetik’ in doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.*Ziyaretçiler/Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin asağıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak ve gereken kanuni-teknik prosedürleri yerine getirerek Kişisel veri islenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler.

Ticari elektronik ileti onayı :

DİLAY KOZMETİK olarak ilgili haber ve kampanyalardan sizi anında e-posta, sms vb. elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz. Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında DİLAY KOZMETİK tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda yukarıda belirtilen yöntemlerle irtibata geçilmesine DİLAY KOZMETİK Üyelik programına https://www.dilaykozmetik.com üzerinden kayıt olarak, yahut mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde açık rıza verebilir, istediğiniz an hiç bir gerekçe göstermeden iptal edebilirsiniz.